In de maand oktober worden alle btw-ondernemers weer uitgenodigd voor het doen van aangifte BTW over het 3e kwartaal 2019. Heeft u de btw-aangifte al ingevuld?

Lees meer

Afgelopen zaterdag hadden we met al ons personeel en partners een uitje naar Deventer Buitensociëteit & Bowling. Het was een zeer geslaagde middag! We willen iedereen bij de Buitensociëteit daarom erg bedanken voor de service!

Afgelopen dinsdag is onze adviseur Roan naar de cursus MKB ondernemers coach geweest en heeft hier veel (bij)geleerd over het innovatief samenwerken met u als ondernemer. Uiteraard stond deze dag bol van de informatie die wij graag met u delen!

 

Afspraak maken voor een adviesgesprek? Neem dan gerust contact op met ons kantoor

 

Het kabinet heeft zijn plannen voor 2020 gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan voor u op een rij gezet.

Lees meer

Annerie Damen is sinds kort bij ons werkzaam en stelt zich graag even aan u voor.

Lees meer

Vandaag, precies 5 jaar geleden was Roan voor het eerst bij ons in dienst! Wij hopen dat Roan nog vele jaren bij Verseput blijft werken! Op naar de volgende 5 jaar!

Als ondernemer heeft u de focus volledig op uw onderneming. Voor de administratie neemt u vaak te weinig tijd of heeft u onvoldoende kennis in huis. Worstelt u, net als veel andere ondernemers, met vragen zoals “Boek ik de administratie wel goed? Hoe kan ik tijd besparen op het bijwerken van mijn administratie? Deze vragen krijgen wij vaker te horen en daar willen wij u bij helpen.

Lees meer

Gisteren zijn we als kantoor aanwezig geweest op de NOAB Ledendag

Op deze dag hebben we contact met andere collega’s die ook aangesloten zijn bij de NOAB

Er waren inspirerende sessies. Denk aan Omdenken, Kantoor van de Toekomst en Luchtgeweerschieten

De NOAB bestaat dit jaar 25 jaar, hierdoor was deze dag een extra feestelijk evenement!

We kijken daarom ook terug op een geslaagde dag!

eHerkenning

Als je als werkgever gebruik maakt van de diensten van het UWV moet je voor 1 november 2019 eHerkenning voor het UWV aanvragen.

Werkgevers kunnen nu nog inloggen met een UWV-account, maar die mogelijkheid verdwijnt.

Wat is eHerkenning

eHerkenning is een digitaal hulpmiddel dat als toegangsmiddel dient tot diverse overheidsinstanties en bedrijven. Door gebruik te maken van eHerkenning hoeft u voor de aangesloten organisaties en bedrijven geen aparte wachtwoorden en inlogcodes meer te onthouden. U heeft daarvoor nog maar 1 wachtwoord nodig.

Inmiddels gebruiken als meer dan 400 overheidsbedrijven eHerkenning.

Kosten eHerkenning

eHerkenning is niet gratis en wordt geleverd door een zestal marktpartijen.  Iedere partij hanteert haar eigen voorwaarden en prijzen. Werkgevers zijn vrij in hun keuzen bij welke partij ze zich aanmelden.

Verschillende betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning is er in verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het UWV gaat gebruik maken van het een na hoogte betrouwbaarheidsniveau, niveau 3.

Let op!

Het aanvragen kost tijd, dus is het van belang niet tot het laatste moment te wachten met aanvragen.

Heeft u nog vragen over eHerkenning, neem dan contact met ons op. Dan sturen wij u een korte handleiding toe.

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan heeft de werkgever altijd de verplichting om de werknemer op tijd te informeren of het contract wordt voortgezet of niet.

De aanzegging dient schriftelijk te verlopen en moet minimaal 1 maand voor het bereiken van de einddatum aangezegd zijn. Aanzegverplichting geldt alleen voor de werkgever. Werknemers hebben geen plicht van tevoren mede te delen of ze het contract willen beëindigen of verlengen.

Wij kunnen ook voor u de aanzegging verzorgen. Wordt het contract niet verlengd dan vragen wij € 15,- voor de schriftelijke aanzegging en bij verlenging tegen dezelfde voorwaarden € 20,-.

Geldt deze verplichting voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten?

Nee, een aanzegverplichting is alleen geldig bij arbeidscontracten met een looptijd van 6 maanden of langer. De verplichte aanzegging geldt ook niet voor tijdelijke contracten waarin geen kalenderdatum als einddatum is genoemd. Denk dan bijvoorbeeld aan een contract dat eindigt als een project is afgelopen of als een vervangen zieke of zwangere werknemer weer terugkeert binnen uw bedrijf.

Gevolgen voor werkgever bij niet nakomen van aanzegplicht

Indien werkgever de aanzegplicht niet of niet op tijd nakomt, dan heeft dat niet direct tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst doorloopt. Daar is pas sprake van als de werknemer door blijft werken na de oorspronkelijke datum.

Het niet nakomen van de aanzeggingsverplichting heeft wél als gevolg dat werkgever een financiële vergoeding van één bruto maandsalaris (incl. vakantiegeld en andere vaste looncomponenten) aan werknemer dient te betalen. Deze vergoeding geldt alleen als werkgever in het geheel niet heeft aangezegd. Stel de werkgever zegt 1 week van tevoren aan, dan moet hij dus 3 weken loon doorbetalen. Over deze vergoeding dient echter nog wel loonbelasting ingehouden te worden, zodat de werknemer het brutosalaris minus de loonbelasting ontvangt.

Bovenstaande sanctie is ook van toepassing als werkgever mondeling de aanzegging heeft gedaan, maar niet schriftelijk. Een aanzegging per e-mail wordt als een schriftelijke aanzegging beschouwd.