Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin hij ze heeft opgebouwd. De vakantiedagen die de werknemer in 2017 heeft opgebouwd en niet heeft opgenomen, vervallen per 1 juli 2018. Lees meer

Per 2017 is er een nieuwe Arbowet ingevoerd. De Arbowet verplicht de werkgevers om er voor te zorgen dat de werknemers veilig en gezond kunnen werken. Elk bedrijf is verplicht om een arbobeleid te voeren. Lees meer

Met de Subsidieregeling praktijkleren wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Door deze regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel. Lees meer

Ook Verseput heeft afgelopen periode veel aandacht gehad voor de AVG. Privacy verklaring is op de website geplaatst en klanten ontvangen van ons binnenkort een verwerkersovereenkomst.  Lees meer

Vanaf 1 januari 2020 kunnen naast natuurlijke personen ook B.V.’s, verenigingen en stichtingen een beroep doen op de kleineondernemersregeling (KOR). In plaats van het bedrag van de verschuldigde BTW gaat het bedrag van de omzet per kalenderjaar hierbij als uitgangspunt gelden. Op het moment van schrijven van dit artikel is nog niet bekend hoe hoog de omzet mag zijn om de nieuwe regeling te mogen toepassen. Lees meer

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan heeft de werkgever altijd de verplichting om de werknemer op tijd te informeren of het contract wordt voortgezet of niet. Lees meer

Wellicht heeft u ook debiteuren die niet of veel te laat betalen. Dan kunt u een deel van dat geld terugvragen bij de Belastingdienst. Lees meer

In de afgelopen week heeft u als werkgever een voorlopige berekening ontvangen van het zogenaamde LIV, het lage inkomensvoordeel. Lees meer

“Het echte verschil maak je samen. Net als nieuwe ideeën en nieuwe zaken. En dat begint bij nieuwe ontmoetingen. In een leuke en ontspannen sfeer. Daar staat De Netwerkvloer voor.
Netwerken en zakendoen kan volgens De Netwerkvloer op een leuke en verfrissende manier. Dat doen ze door slim en concreet met hun eigen drie-stappen-netwerk-formule: online presenteren, de Exposantenavond en natuurlijk de Netwerkvloer Events. Daarmee verbinden ze ondernemende mensen met inspirerende bedrijven. En andersom. Met ‘De Netwerkvloer’ haal je het beste uit jezelf en uit nieuwe contacten. Meeting people, making business”. -De Netwerkvloer Lees meer

Hallo, mijn naam is Rianne Nooij en ik ben 18 jaar. Ik studeer momenteel bedrijfsadministratie aan het Aventus in Apeldoorn. Lees meer