Wie ben ik?

Mijn naam is Gert Kamphuis, Lean Agile Coach en Trainer en ben onlangs gestart als ondernemer. Gert Verseput heb ik onlangs ontmoet en is iemand die aandacht heeft en werk maakt van de relatie. Voor mij staat, net als bij administratiekantoor Verseput, in mijn werk en aanpak de klant centraal. Zelf ben ik opgegroeid in Apeldoorn en wil graag juist in Apeldoorn en omgeving bedrijven verder helpen.

Samen aan de slag gaan, nieuwe inzichten opdoen en ervaringen delen motiveert mij om samen de volgende stap te nemen op weg naar dat mooie doel aan de horizon.

Dienstverlening

In de huidige markt gaan ontwikkelingen steeds sneller. De concurrentie staat niet stil en vraagt om snel en adequaat handelen. Mijn dienstverlening bevat 3 pijlers:

  1. Doelen operationeel maken om binnen jouw onderneming de juiste prioriteiten te stellen
  2. Introductie van Agile mindset en werken door medewerkers te trainen en te coachen met als resultaat dat nieuwe producten en diensten, websites en apps een korte time to market kennen
  3. Introductie van Lean mindset en werken zodat maximalisatie van de waarde voor de klant , eliminatie van verspillingen en optimalisatie van processen mogelijk is door training en coaching van medewerkers en management

Deze pijlers zorgen er voor dat je een snellere time to market, meer tevreden klanten, een hogere productiviteit, minder fouten en meer gemotiveerde en tevreden medewerkers realiseert. Je bedrijf is daarmee klaar voor de toekomst: Kortom: jebedrijfwendbaar.

Contact

Graag ga ik daarover met je in gesprek. Je kunt je vragen mailen naar info@jebedrijfwendbaar.nl of mij bellen op 06 -248 92 771 Wil je meer lezen over mijn dienstverlening dan kan dat op: www.jebedrijfwendbaar.nl

Uiterlijk 31 juli 2019 krijgen werkgevers een beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel LIV ( lage-inkomensvoordeel) en LKV (loonkostenvoordeel) voor het kalenderjaar 2018.

Werkgever die in 2018 recht hadden op de tegemoetkomingen uit de WTL ( Wet tegemoetkomingen loondomein) ontvangen een beschikking van de belastingdienst. Hierin staat vermeld hoeveel zij ontvangen over 2018.

Werkgever moeten de gegevens van elke werknemer controleren (zoals het aantal verloonde uren, jaarloon en gemiddelde uurloon). Werkgevers moeten de uren in de beschikking controleren met de uren uit de loonadministratie. Als er gegevens niet kloppen dan kan de werkgever binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken.

Werkgevers krijgen uiterlijk 11 september uitbetaald.

In de maand juli worden alle btw-ondernemers weer uitgenodigd voor het doen van aangifte BTW over het 2e kwartaal 2019. Heeft u de btw-aangifte al ingevuld?

Houdt u er rekening mee dat u de aangifte uiterlijk voor 31 juli 2019 heeft ingediend? Zorg dat u op tijd betaalt om een boete te voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw btw-aangifte?

Wij zijn graag uw (BTW)steuntje in de rug en helpen u graag met uw aangifte. Bel naar 055-5791170 of stuur een mail naar info@verseput.nl

eHerkenning

Als je als werkgever gebruik maakt van de diensten van het UWV moet je voor 1 november 2019 eHerkenning voor het UWV aanvragen.

Werkgevers kunnen nu nog inloggen met een UWV-account, maar die mogelijkheid verdwijnt.

Wat is eHerkenning

eHerkenning is een digitaal hulpmiddel dat als toegangsmiddel dient tot diverse overheidsinstanties en bedrijven. Door gebruik te maken van deze digitale hulpmiddel hoeft u voor de aangesloten organisaties en bedrijven geen aparte wachtwoorden en inlogcodes meer te onthouden. U heeft daarvoor nog maar 1 wachtwoord nodig.

Inmiddels gebruiken als meer dan 400 overheidsbedrijven eHerkenning.

Kosten

eHerkenning is niet gratis en wordt geleverd door een zestal marktpartijen.  Iedere partij hanteert haar eigen voorwaarden en prijzen. Werkgevers zijn vrij in hun keuzen bij welke partij ze zich aanmelden.

Verschillende betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning is er in verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het UWV gaat gebruik maken van het een na hoogte betrouwbaarheidsniveau, niveau 3.

Let op!

Het aanvragen kost tijd, dus is het van belang niet tot het laatste moment te wachten met aanvragen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Op 30 juni was Chantal precies 5 jaar bij ons in dienst! Een bloemetje kon hierbij uiteraard niet ontbreken!

Noteer vast in uw agenda: dinsdag 5 november themabijeenkomst WAB. Vanaf 17.00 uur wordt u bijgepraat.

 

Per 1 januari 2020 gaat er een nieuwe wet in. Namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Deze nieuwe wet betekent een aantal veranderingen op het gebied van:

  • De duur van contracten
  • De transitievergoeding
  • Regels voor het oproepen van oproepkrachten
  • De duur van een oproepovereenkomst
  • Payrolling
  • Ontslagrecht
  • De hoge en lage WW-premie

In de maand juli worden alle btw-ondernemers weer uitgenodigd voor het doen van aangifte BTW over het 2e kwartaal 2019. Heeft u de btw-aangifte al ingevuld?

Houdt u er rekening mee dat u de aangifte uiterlijk voor 31 juli 2019 heeft ingediend? Zorg dat u op tijd betaalt om een boete te voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw btw-aangifte?

Wij zijn graag uw (BTW)steuntje in de rug en helpen u graag met uw aangifte. Bel naar 055-5791170 of stuur een mail naar info@verseput.nl

Wist u dat u heerlijk kunt lunchen en dineren bij Hotel en Congrescentrum de Heerlickheijd in Ermelo?

Daarna kunt u ook nog bowlen, een beauty arrangement nemen of heerlijk overnachten!

U vind de Heerlickheijd aan de Staringlaan 1 te Ermelo

ondernemersregeling

Per 1 januari 2020 nieuwe kleine ondernemersregeling!

Bent u een kleine ondernemer en heeft u een jaaromzet van minder dan € 20.000 exclusief BTW?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor de nieuwe kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020.

Per 1 januari 2020 geldt er geen belastingkorting meer voor kleine ondernemers, wel komt er een vrijstelling voor de BTW. Er hoeft dan geen aangifte meer te worden gedaan. Dit betekent uiteraard dan ook dat er geen BTW afgedragen hoeft te worden, maar dat er ook geen BTW teruggevraagd mag worden.

Let op: U moet zich hiervoor aanmelden middels een aanmeldformulier bij de Belastingdienst.

Deze aanmelding moet gedaan zijn vóór 20 november 2019!

Wij kunnen u uiteraard helpen met deze aanmelding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Wij bij Verseput staan uiteraard open voor innovatie en mede dankzij Henk Dijkgraaf van Dijkgraaf-Rijsdorp te Apeldoorn, kunnen wij gebruik maken van dit multifunctionele bureau!