Per 1 juli 2019 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 1,23% in vergelijking met 1 januari 2019.

Dit is vastgesteld door het minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van 22 jaar naar 21 jaar

Niet alleen de hoogte van het wettelijk minimumloon wijzigt. Ook de leeftijd waarop de werknemer minimaal recht heeft op het wettelijk minimumloon verandert. Voortaan moet al vanaf de leeftijd 21 jaar in plaats van 22 jaar het wettelijk minimumloon betaald worden.

Leeftijd % van min. Loon Per maand
21 jaar en ouder 100% € 1635,60
20 jaar 80% € 1308,50
19 jaar 60% € 981,35
18 jaar 50% € 817,80
17 jaar 39,50% € 646,05
16 jaar 34,50% € 564,30
15 jaar 30% € 490,70
subsidie praktijkleren

Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor de subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig de subsidie aan. Wij kunnen dit ook voor u doen!

De subsidie bedraagt maximaal € 2700,- per praktijk- of werk/leerplaats per studiejaar.

Aanvraag is mogelijk voor het studiejaar 2018-2019 tot en met uiterlijk 16 september 2019 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken op de onderstaande website of contact opnemen met een van onze medewerkers!

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Per 1 juli 2019 komen de wettelijke vakantie-uren te vervallen als de werknemer ze niet heeft opgenomen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Het wettelijk  aantal vakantiedagen per jaar is 4 x het aantal uren dat iemand per week werkt. Stel iemand werkt 36 uur per week , dan heeft  de werknemer recht op 144 vakantie-uren per jaar.

De werknemer moet elk jaar het wettelijke aantal vakantie-uren kunnen opnemen.

Als de werkgever meer vakantie-uren met de werknemer afspreekt dan noemen we dit bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren vervallen pas na 5 jaar.

Voor 1 van onze relaties aangeschaft bij Bottles & Barrels, slijterij en wijnhandel gevestigd aan de Molenstraat-Centrum 1 in Apeldoorn!

Vinoloog en Liquorist Joop de Braak heeft ten alle tijden een geschenk op maat!

 

In de maand mei / juni wordt het vakantiegeld weer uitbetaald. Dit is 8% van het bruto salaris. Over eventueel overwerk wordt ook vakantiegeld berekend.

Voor vakantiegeld geldt echter een bijzonder tarief.  Hoe hoog dit bijzonder tarief is, is afhankelijk van het jaarsalaris.

Afgelopen maandag waren de Business Vrienden van Voorwaarts te gast bij Leendert Verheul, mede-eigenaar van Verheul Transport uit Twello.

Tom Coronel zorgde voor een inspirerende spreekbeurt en Theo Vonk van Ribhouse Texas zorgde voor een fantastische maaltijd met een drankje!  

Nieuwe telefoon nodig?

U bent meer dan Welkom bij “Welcom bij Bosselaar”, De Eglantier 119 in Apeldoorn.

Perfecte service bij de telecomspecialist van Apeldoorn!

In de afgelopen week heeft u als werkgever een voorlopige berekening ontvangen van het LIV, het lage inkomensvoordeel of LKV, het loonkostenvoordeel.

Lees meer

Hieronder stelt onze nieuwe medewerker, Linda Snijders zich graag even aan u voor.

Lees meer

Kariem Vestering is sinds kort bij ons werkzaam en stelt zich hieronder graag even aan u voor.

Lees meer