U koopt relatiegeschenken voor uw relaties. Het gaat om kleine relatiegeschenken van maximaal enkele euro’s per stuk, die gratis worden weggegeven aan mensen die een product bij uw afnemen. Is de BTW die u hierover heeft betaald heeft dan fiscaal aftrekbaar? Lees meer

Er is een uitspraak van de Belastingdienst over de kosten van het opladen van een zakelijke (semi-)elektrische auto bij een privé-woning:

De Belastingdienst keurt het goed dat het plaatsen van een laadpaal in of bij de woning van een werknemer voor een (semi-)elektrische auto die de werkgever ter beschikking stelt, geacht wordt deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. Deze goedkeuring geldt ook voor een vergoeding voor het plaatsen van de laadpaal, als de werknemer op verzoek van de werkgever de laadpaal op eigen kosten plaatst of laat plaatsen. Lees meer

Mijn naam is Delano Grin. Ik volg een studie bedrijfsadministratie aan Aventus, en sinds 1 februari 2016 loop ik mijn afsluitende stage bij Verseput administratie- en belastingadviseurs. Lees meer

 

Hieronder vindt u een interview met Janette Sybrandy een van onze “flex” specialisten. Daarin gaan we in op vragen m.b.t. haar activiteiten en waarom ze dit doet, maar ook wat ze vaak ziet misgaan en tot slot geeft ze nog een tip. Lees meer

Vanaf 1 maart kunt u met u DigiD de zogenaamde VIA (Voor Ingevulde Aangifte) uploaden vanuit de database van de Belastingdienst.

Diverse benodigde gegevens voor uw aangifte Inkomstenbelasting 2015, zoals de jaaropgaaf van uw werkgever, de uitkering van het UWV, de AOW uitkering inclusief pensioenen, uw hypotheekgegevens, WOZ waarde van de woning en al uw bankgegevens bevinden zich in uw eigen belastingomgeving. Kortom Big Brother is watching us! Lees meer

Verseput_VAR

1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Dat kan betekenen dat u uw werkwijze moet aanpassen. U hoeft dat echter op 1 mei 2016 nog niet direct gedaan te hebben. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd. Lees meer

Controleer de door de Belastingdienst vooringevulde gegevens  op juistheid en volledigheid.

Eigen woning

In 2015 is wettelijk geregeld dat de hypotheekrenteaftrek kan herleven na tijdelijke verhuur van de voormalige eigen woning. De hypotheekrente kan worden afgetrokken tot maximaal drie jaar na het kalenderjaar waarin de woning is verlaten.

De driejaar termijn is nu ook wettelijk geregeld voor de te koop staande en de leegstaande toekomstige eigen woning. Lees meer

Verseput_berekenen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid lanceert vandaag een digitale rekenhulp voor werkgevers.

Met deze tool kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De regelhulp is te vinden op www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen Lees meer

Verseput_rittenadm

Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen.

Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie. Lees meer

Sinds 1 januari jl. mag een plastic tas niet meer gratis worden weggegeven in Nederland. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is gestart met een campagne om de nieuwe regelgeving breed onder de aandacht te brengen. Zo hebben winkeliers een informatiepakket ontvangen met een sticker en een poster voor in de winkel. Daarnaast is er een postercampagne in de abri’s van winkelstraten. Zo wordt het winkelend publiek op de nieuwe regels gewezen. Lees meer