eHerkenning

Als je als werkgever gebruik maakt van de diensten van het UWV moet je voor 1 november 2019 eHerkenning voor het UWV aanvragen.

Werkgevers kunnen nu nog inloggen met een UWV-account, maar die mogelijkheid verdwijnt.

Wat is eHerkenning

eHerkenning is een digitaal hulpmiddel dat als toegangsmiddel dient tot diverse overheidsinstanties en bedrijven. Door gebruik te maken van deze digitale hulpmiddel hoeft u voor de aangesloten organisaties en bedrijven geen aparte wachtwoorden en inlogcodes meer te onthouden. U heeft daarvoor nog maar 1 wachtwoord nodig.

Inmiddels gebruiken als meer dan 400 overheidsbedrijven eHerkenning.

Kosten

eHerkenning is niet gratis en wordt geleverd door een zestal marktpartijen.  Iedere partij hanteert haar eigen voorwaarden en prijzen. Werkgevers zijn vrij in hun keuzen bij welke partij ze zich aanmelden.

Verschillende betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning is er in verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het UWV gaat gebruik maken van het een na hoogte betrouwbaarheidsniveau, niveau 3.

Let op!

Het aanvragen kost tijd, dus is het van belang niet tot het laatste moment te wachten met aanvragen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Op 30 juni was Chantal precies 5 jaar bij ons in dienst! Een bloemetje kon hierbij uiteraard niet ontbreken!

Noteer vast in uw agenda: dinsdag 5 november themabijeenkomst WAB. Vanaf 17.00 uur wordt u bijgepraat.

 

Per 1 januari 2020 gaat er een nieuwe wet in. Namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Deze nieuwe wet betekent een aantal veranderingen op het gebied van:

  • De duur van contracten
  • De transitievergoeding
  • Regels voor het oproepen van oproepkrachten
  • De duur van een oproepovereenkomst
  • Payrolling
  • Ontslagrecht
  • De hoge en lage WW-premie

In de maand juli worden alle btw-ondernemers weer uitgenodigd voor het doen van aangifte BTW over het 2e kwartaal 2019. Heeft u de btw-aangifte al ingevuld?

Houdt u er rekening mee dat u de aangifte uiterlijk voor 31 juli 2019 heeft ingediend? Zorg dat u op tijd betaalt om een boete te voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw btw-aangifte?

Wij zijn graag uw (BTW)steuntje in de rug en helpen u graag met uw aangifte. Bel naar 055-5791170 of stuur een mail naar info@verseput.nl

Wist u dat u heerlijk kunt lunchen en dineren bij Hotel en Congrescentrum de Heerlickheijd in Ermelo?

Daarna kunt u ook nog bowlen, een beauty arrangement nemen of heerlijk overnachten!

U vind de Heerlickheijd aan de Staringlaan 1 te Ermelo

ondernemersregeling

Per 1 januari 2020 nieuwe kleine ondernemersregeling!

Bent u een kleine ondernemer en heeft u een jaaromzet van minder dan € 20.000 exclusief BTW?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor de nieuwe kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020.

Per 1 januari 2020 geldt er geen belastingkorting meer voor kleine ondernemers, wel komt er een vrijstelling voor de BTW. Er hoeft dan geen aangifte meer te worden gedaan. Dit betekent uiteraard dan ook dat er geen BTW afgedragen hoeft te worden, maar dat er ook geen BTW teruggevraagd mag worden.

Let op: U moet zich hiervoor aanmelden middels een aanmeldformulier bij de Belastingdienst.

Deze aanmelding moet gedaan zijn vóór 20 november 2019!

Wij kunnen u uiteraard helpen met deze aanmelding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Wij bij Verseput staan uiteraard open voor innovatie en mede dankzij Henk Dijkgraaf van Dijkgraaf-Rijsdorp te Apeldoorn, kunnen wij gebruik maken van dit multifunctionele bureau!

Per 1 juli 2019 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 1,23% in vergelijking met 1 januari 2019.

Dit is vastgesteld door het minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van 22 jaar naar 21 jaar

Niet alleen de hoogte van het wettelijk minimumloon wijzigt. Ook de leeftijd waarop de werknemer minimaal recht heeft op het wettelijk minimumloon verandert. Voortaan moet al vanaf de leeftijd 21 jaar in plaats van 22 jaar het wettelijk minimumloon betaald worden.

Leeftijd % van min. Loon Per maand
21 jaar en ouder 100% € 1635,60
20 jaar 80% € 1308,50
19 jaar 60% € 981,35
18 jaar 50% € 817,80
17 jaar 39,50% € 646,05
16 jaar 34,50% € 564,30
15 jaar 30% € 490,70
subsidie praktijkleren

Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor de subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig de subsidie aan. Wij kunnen dit ook voor u doen!

De subsidie bedraagt maximaal € 2700,- per praktijk- of werk/leerplaats per studiejaar.

Aanvraag is mogelijk voor het studiejaar 2018-2019 tot en met uiterlijk 16 september 2019 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken op de onderstaande website of contact opnemen met een van onze medewerkers!

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Per 1 juli 2019 komen de wettelijke vakantie-uren te vervallen als de werknemer ze niet heeft opgenomen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Het wettelijk  aantal vakantiedagen per jaar is 4 x het aantal uren dat iemand per week werkt. Stel iemand werkt 36 uur per week , dan heeft  de werknemer recht op 144 vakantie-uren per jaar.

De werknemer moet elk jaar het wettelijke aantal vakantie-uren kunnen opnemen.

Als de werkgever meer vakantie-uren met de werknemer afspreekt dan noemen we dit bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren vervallen pas na 5 jaar.