eHerkenning

Als je als werkgever gebruik maakt van de diensten van het UWV moet je voor 1 november 2019 eHerkenning voor het UWV aanvragen.

Werkgevers kunnen nu nog inloggen met een UWV-account, maar die mogelijkheid verdwijnt.

Wat is eHerkenning

eHerkenning is een digitaal hulpmiddel dat als toegangsmiddel dient tot diverse overheidsinstanties en bedrijven. Door gebruik te maken van deze digitale hulpmiddel hoeft u voor de aangesloten organisaties en bedrijven geen aparte wachtwoorden en inlogcodes meer te onthouden. U heeft daarvoor nog maar 1 wachtwoord nodig.

Inmiddels gebruiken als meer dan 400 overheidsbedrijven eHerkenning.

Kosten

eHerkenning is niet gratis en wordt geleverd door een zestal marktpartijen.  Iedere partij hanteert haar eigen voorwaarden en prijzen. Werkgevers zijn vrij in hun keuzen bij welke partij ze zich aanmelden.

Verschillende betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning is er in verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het UWV gaat gebruik maken van het een na hoogte betrouwbaarheidsniveau, niveau 3.

Let op!

Het aanvragen kost tijd, dus is het van belang niet tot het laatste moment te wachten met aanvragen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

ondernemersregeling

Per 1 januari 2020 nieuwe kleine ondernemersregeling!

Bent u een kleine ondernemer en heeft u een jaaromzet van minder dan € 20.000 exclusief BTW?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor de nieuwe kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020.

Per 1 januari 2020 geldt er geen belastingkorting meer voor kleine ondernemers, wel komt er een vrijstelling voor de BTW. Er hoeft dan geen aangifte meer te worden gedaan. Dit betekent uiteraard dan ook dat er geen BTW afgedragen hoeft te worden, maar dat er ook geen BTW teruggevraagd mag worden.

Let op: U moet zich hiervoor aanmelden middels een aanmeldformulier bij de Belastingdienst.

Deze aanmelding moet gedaan zijn vóór 20 november 2019!

Wij kunnen u uiteraard helpen met deze aanmelding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Per 1 juli 2019 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 1,23% in vergelijking met 1 januari 2019.

Dit is vastgesteld door het minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van 22 jaar naar 21 jaar

Niet alleen de hoogte van het wettelijk minimumloon wijzigt. Ook de leeftijd waarop de werknemer minimaal recht heeft op het wettelijk minimumloon verandert. Voortaan moet al vanaf de leeftijd 21 jaar in plaats van 22 jaar het wettelijk minimumloon betaald worden.

Leeftijd % van min. Loon Per maand
21 jaar en ouder 100% € 1635,60
20 jaar 80% € 1308,50
19 jaar 60% € 981,35
18 jaar 50% € 817,80
17 jaar 39,50% € 646,05
16 jaar 34,50% € 564,30
15 jaar 30% € 490,70

Per 1 juli 2019 komen de wettelijke vakantie-uren te vervallen als de werknemer ze niet heeft opgenomen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Het wettelijk  aantal vakantiedagen per jaar is 4 x het aantal uren dat iemand per week werkt. Stel iemand werkt 36 uur per week , dan heeft  de werknemer recht op 144 vakantie-uren per jaar.

De werknemer moet elk jaar het wettelijke aantal vakantie-uren kunnen opnemen.

Als de werkgever meer vakantie-uren met de werknemer afspreekt dan noemen we dit bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren vervallen pas na 5 jaar.

Afgelopen maandag waren de Business Vrienden van Voorwaarts te gast bij Leendert Verheul, mede-eigenaar van Verheul Transport uit Twello.

Tom Coronel zorgde voor een inspirerende spreekbeurt en Theo Vonk van Ribhouse Texas zorgde voor een fantastische maaltijd met een drankje!  

In de afgelopen week heeft u als werkgever een voorlopige berekening ontvangen van het LIV, het lage inkomensvoordeel of LKV, het loonkostenvoordeel.

Lees meer

Hieronder stelt onze nieuwe medewerker, Linda Snijders zich graag even aan u voor.

Lees meer

Kariem Vestering is sinds kort bij ons werkzaam en stelt zich hieronder graag even aan u voor.

Lees meer

Vanaf 1 maart a.s. kunt u aangifte inkomstenbelasting 2018 doen. Inmiddels hebben de eerste mensen de uitnodiging voor het doen van de aangifte ontvangen. Heeft u alle papieren al compleet, maar vindt u het lastig om de aangifte zelf in te vullen? Bij ons kunt nu al uw aangifte laten verzorgen.

Lees meer

Als ondernemer heeft u de focus volledig op uw onderneming. Voor de administratie neemt u vaak te weinig tijd of heeft u onvoldoende kennis in huis. Worstelt u, net als veel andere ondernemers, met vragen zoals “Boek ik de administratie wel goed? Hoe kan ik tijd besparen op het bijwerken van mijn administratie? Deze vragen krijgen wij vaker te horen en daar willen wij u bij helpen.

Lees meer