Artikelen door beheer

Vraag op tijd eHerkenning UWV aan!

Als je als werkgever gebruik maakt van de diensten van het UWV moet je voor 1 november 2019 eHerkenning voor het UWV aanvragen. Werkgevers kunnen nu nog inloggen met een UWV-account, maar die mogelijkheid verdwijnt. Wat is eHerkenning eHerkenning is een digitaal hulpmiddel dat als toegangsmiddel dient tot diverse overheidsinstanties en bedrijven. Door gebruik te […]

Themabijeenkomst WAB 5 november 2019

Noteer vast in uw agenda: dinsdag 5 november themabijeenkomst WAB. Vanaf 17.00 uur wordt u bijgepraat.   Per 1 januari 2020 gaat er een nieuwe wet in. Namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze nieuwe wet betekent een aantal veranderingen op het gebied van: De duur van contracten De transitievergoeding Regels voor het oproepen […]

Omzetbelasting 2e kwartaal 2019

In de maand juli worden alle btw-ondernemers weer uitgenodigd voor het doen van aangifte BTW over het 2e kwartaal 2019. Heeft u de btw-aangifte al ingevuld? Houdt u er rekening mee dat u de aangifte uiterlijk voor 31 juli 2019 heeft ingediend? Zorg dat u op tijd betaalt om een boete te voorkomen. Heeft u […]

,

Per 1 januari 2020 nieuwe kleine ondernemersregeling!

Per 1 januari 2020 nieuwe kleine ondernemersregeling! Bent u een kleine ondernemer en heeft u een jaaromzet van minder dan € 20.000 exclusief BTW? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de nieuwe kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020. Per 1 januari 2020 geldt er geen belastingkorting meer voor kleine ondernemers, wel komt er een […]

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 aangepast

Per 1 juli 2019 stijgen de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon (WML) met 1,23% in vergelijking met 1 januari 2019. Dit is vastgesteld door het minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 22 jaar naar 21 jaar Niet alleen de hoogte van het wettelijk minimumloon wijzigt. Ook de leeftijd waarop de […]

Subsidieregeling praktijkleren

Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor de subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig de subsidie aan. Wij kunnen dit ook voor u doen! De subsidie bedraagt maximaal € 2700,- per praktijk- of werk/leerplaats per studiejaar. Aanvraag is mogelijk voor het studiejaar 2018-2019 tot en met uiterlijk 16 september 2019 […]

Wettelijke vakantie-uren 2018 komen te vervallen

Per 1 juli 2019 komen de wettelijke vakantie-uren te vervallen als de werknemer ze niet heeft opgenomen. Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Het wettelijk  aantal vakantiedagen per jaar is 4 x het aantal uren dat iemand per week werkt. Stel iemand werkt 36 uur per week , […]