Themabijeenkomst ‘Overdracht Familiebedrijf’ 26 September

Geachte relatie,

Op woensdag 26 september 2018 organiseren Team Verseput (Verseput administratie & belastingadviseurs) en Marco Rodenburg (Rodenburg ondernemerschap) voor hun klanten en relaties een themabijeenkomst. Deze is bedoeld voor eigenaren van familiebedrijven die van plan zijn hun onderneming over te gaan dragen aan zoon en/of dochter. Hieronder treft u verdere informatie aan. Lees meer

SSME –Training en Advies

Hoe betrouwbaar is de informatie van je gesprekspartner?

Dagelijks voeren we gesprekken en wisselen we informatie van meer of minder belang uit. Op basis daarvan nemen we besluiten, maken we keuzes of geven adviezen. Soms hebben deze besluiten een minimaal gevolg, maar in andere gevallen kan het gevolg van een besluit een zeer grote impact hebben. Daarom is het belangrijk dat de verkregen informatie die ten grondslag ligt aan het besluit, volledig en betrouwbaar is. Lees meer

Vervallen van vakantiedagen per 1 juli

Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin hij ze heeft opgebouwd. De vakantiedagen die de werknemer in 2017 heeft opgebouwd en niet heeft opgenomen, vervallen per 1 juli 2018. Lees meer

Wat betekent de nieuwe arbowet voor uw bedrijf?

Per 2017 is er een nieuwe Arbowet ingevoerd. De Arbowet verplicht de werkgevers om er voor te zorgen dat de werknemers veilig en gezond kunnen werken. Elk bedrijf is verplicht om een arbobeleid te voeren. Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Door deze regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel. Lees meer

Actualiteiten afgelopen periode

Ook Verseput heeft afgelopen periode veel aandacht gehad voor de AVG. Privacy verklaring is op de website geplaatst en klanten ontvangen van ons binnenkort een verwerkersovereenkomst.  Lees meer

Wijzigingen kleineondernemingsregeling BTW

Vanaf 1 januari 2020 kunnen naast natuurlijke personen ook B.V.’s, verenigingen en stichtingen een beroep doen op de kleineondernemersregeling (KOR). In plaats van het bedrag van de verschuldigde BTW gaat het bedrag van de omzet per kalenderjaar hierbij als uitgangspunt gelden. Op het moment van schrijven van dit artikel is nog niet bekend hoe hoog de omzet mag zijn om de nieuwe regeling te mogen toepassen. Lees meer

Aanzegplicht, wat is het en hoe werkt het?

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan heeft de werkgever altijd de verplichting om de werknemer op tijd te informeren of het contract wordt voortgezet of niet. Lees meer

Geld terugkrijgen als uw debiteur niet betaalt  

Wellicht heeft u ook debiteuren die niet of veel te laat betalen. Dan kunt u een deel van dat geld terugvragen bij de Belastingdienst. Lees meer

Het lage inkomensvoordeel

In de afgelopen week heeft u als werkgever een voorlopige berekening ontvangen van het zogenaamde LIV, het lage inkomensvoordeel. Lees meer